הָקוּקֶר: אנונימי  

×
קצת עלי:

הָקוּקֶראנונימי עוד לא מלא את הביוגרפיה שלו ...

ערים אליהן אני מגיע:
  וואטסאפ

ארוחות על ידי הָקוּקֶר אנונימי  :