×
קצת עלי:

הָקוּקֶרמנהל עוד לא מלא את הביוגרפיה שלו ...

ערים אליהן אני מגיע:
  וואטסאפ

ארוחות על ידי הָקוּקֶר מנהל קוקר: